top of page

CT - POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE

Jsme erudované pracoviště s bezkonkurenčními zkušenostmi. CT diagnostice se věnujeme od roku 2006, nyní máme instalovaný již druhý přístroj počítačové tomografie, kterými provádíme veškerá CT vyšetření. Vlastníme moderní přístroj „Cone Beam CT“, jenž disponuje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky a kompletním skenováním i velkých pacientů, na rozdíl od klasického CT. Vytváříme publikace - CT indikace ve veterinární medicíně, atlas ctinvet.com a také přednášíme na toto téma.

CT - počítačová tomografie
bottom of page